عنوان سوال - آقای دکتر آلت تناسلیم صاف نمیشه قوص داره . منی هم پرتاب نداره زود ارضا میشم

0
0
12 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
دکتر زود ارضا میشم منی هم پرتاب نمیشه . آلت تناسلی قوص دارد . زیاد هم حجیم نیس
پاسخ دکتر
سلام باید معاینه شوید