برچسب: اندازه طبیعی کیر مرد

انداره ی متوسط آلت تناسلی در مردان

تحقیقات، اندازه ی متوسط آلت تناسلی مردان را طبق زیر نشان داده است:

✅ طول متوسط آلت تناسلی مردان در حالت عادی، ۹٫۱۶ سانتی متر است.

✅ طول متوسط آلت تناسلی  مردان در حالت کشیده، ۱۳٫۲۴ سانتی متر است.

✅ طول متوسط آلت تناسلی مردان در حالت نعوظ، ۱۳٫۲ سانتی متر است.

✅ محیط متوسط آلت تناسلی مردان در حالت عادی، ۹٫۳۱ سانتی متر است.

✅ محیط متوسط آلت تناسلی مردان در حالت نعوظ: ۱۱٫۶۶ سانتی متر است.

مقالات مرتبط

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس