مرور برچسب

اندازه طبیعی کیر مرد

انداره ی متوسط آلت تناسلی در مردان

تحقیقات، اندازه ی متوسط آلت تناسلی مردان را طبق زیر نشان داده است:

✅ طول متوسط آلت تناسلی مردان در حالت عادی، ۹٫۱۶ سانتی متر است.

✅ طول متوسط آلت تناسلی  مردان در حالت کشیده، ۱۳٫۲۴ سانتی متر است.

✅ طول متوسط آلت تناسلی مردان در حالت نعوظ، ۱۳٫۲ سانتی متر است.

✅ محیط متوسط آلت تناسلی مردان در حالت عادی، ۹٫۳۱ سانتی متر است.

✅ محیط متوسط آلت تناسلی مردان در حالت نعوظ: ۱۱٫۶۶ سانتی متر است.

کاهش اندازه ی آلت تناسلی مردان چیست و به چه علتی به وجود می آید؟

اندازه ی آلت تناسلی بین مردان متغیر میباشد، و ممکن است در بعضی افراد بزرگ تر باشد. مطالعات نشان داده است که نه نژاد نه قومیت هیچ ارتباطی با اندازه ی آلت مردانه ندارد. با وجود این که ممکن است خیلی از…
ادامه مطلب ...