مرور برچسب

درمان نیامدن ادرار

برای درمان نیامدن ادرار باید ابتدا علت انسداد مجاری ادراری را پیدا کرد.

گرفتگی مجرای ادرار به دلایل متعددی رخ می دهد. فشارهای مضاعف منجر به آسیب رسیدن به کلیه ها و حالب ها می شوند. انسداد موقت و یا دائمی میزراه و حالب ها که مسئول انتقال ادرار به خارج از بدن هستند، ممکن است علل مختلفی داشته باشند، از جمله:

  • وجود جراحت در ناحیه لگن
  • به وجود آمدن تومور و حرکت آن ها به سمت کلیه ها، مثانه، میزراه و کولون
  • لخته شدن خون
  • بیماری های مربوط به مجاری ادراری
  • وجود سنگ حالب، که از کلیه ها منشا گرفته است.

درمان انسداد ادرار

انسداد مجاری ادرار و روش های درمانی آن

انسداد مجاری ادرار زمانی اتفاق می افتد که، جریان ادرار به سمت حالب ها، مثانه و میزراه دچار مشکل شده باشد و جریان ادرار به طور کامل و یا به صورت نسبی مسدود شده باشد. جریان ادرار از کلیه ها به سمت…
ادامه مطلب ...