مجله آموزشی بیماری‌های ارولوژی

موضوع موردنظرتان را جستجو کنید

اگر چه  کیست بیضه ( اسپرماتوسل ) خود به خود بهبود نمى يابد، ولی اکثر آنها به درمان نیازی ندارند. آنها معمولا درد و عوارضی ایجاد نمی کنند.

اگر کیست بیضه دردناک باشد، پزشک ممکن است داروهای ضد درد مانند استامینوفن، ایبوپروفن و … را توصیه کند.

✔ درمان جراحی

یک روش به نام اسپرماتوسلکتومی وجود دارد که به طور کلی سرپایی انجام می شود و در آن از بی هوشی عمومی یا بى حسى موضعى استفاده می شود.

در این جراحی، جراح يک برش در اسکروتوم ( کیسه بیضه ) ايجاد می کند و کیست اسپرمی را از اپیدیدیم جدا می کند.

پزشک ممکن است به شما توصیه هایی بکند از جمله:

❇ به مدت دو تا سه روز برای جلوگیری از تورم، بسته های یخ را روی آن قرار دهید.

❇ داروهای ضد درد را به مدت یک تا دو روز مصرف کنید.

❇ دو هفته پس از جراحی برای معاینه به پزشک مراجعه کنيد.

✔ آسپیراسیون، با اسکلروتراپی یا بدون اسکلروتراپی

درمان دیگری که اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد، آسپیراسیون است که گاهی به همراه اسکلروتراپی انجام مى شود.

در طول آسپیراسیون، یک سوزن مخصوص وارد کیست شده و مایع (آسپیراسیون) خارج می شود. اگر کیست اسپرمی دوباره ايجاد شود، پزشک ممکن است مجددا توصيه کند که مايع را خارج کند و سپس یک ماده ى شیمیایی تحریک کننده را به داخل کیسه بیضه تزریق کند.

عامل تحریک کننده باعث می شود که فضای کيسه بیضه اشغال شود و خطر بازگشت کیست بیضه را کاهش می دهد.

 

آخرین مطالب