منو

برچسب: سنگ مثانه

سنگ مثانه

سنگ های ادراری نوعی رسوب غیر طبیعی مواد شیمیایی و کریستال در درون کلیه...

در حالت طبیعی یک فرد بالغ در طی ٢٤ ساعت حدودا ٨-٦ مرتبه ادرار...

سنگ های مثانه زمانی ایجاد می شوند که املاح معدنی شروع به رسوب کردن در مثانه...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس