منو

برچسب: هیپوسپادیاس

هیپوسپادیاس

هیپوسپادیاس دومین انومالی شایع مادرزادی است كه ناشی از توقف تكامل آلت در بین...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس