منو

برچسب: واریکوسل

واریکوسل

به طور کلی واریکوسل عبارتست از اتساع و بزرگ شدگی غیرطبیعی شبکه وریدی بالای...

یکی از عوامل اصلی در ناباروری مردان، مشکلی در مجاری و عروق داخلی به...

واریکوسل یا  واریس بیضه به شرایطی گفته می شود که طی آن وریدهای بیضه...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس