با توجه به شرایط بحرانی کرونا، و به منظور کاهش مراجعات حضوری و پرهیز از تجمعات، ویزیت از راه دور توصیه می شود.

جهت درخواست برای ویزیت تلفنی با دکتر شهریار ناطق از طریق فرم زیر درخواست ویزیت خود را ثبت نمایید ، دکتر طی 72 ساعت آینده با شما تماس خواهد گرفت.

راه ارتباطی شما و دکتر واتس آپ می باشد، پس در نظر داشته باشید شماره ی ثبت شده، مجهز به نرم افزار واتس آپ باشد.

🔔🔔 توصیه می شود در صورت لزوم، عکس ضایعات یا نتایج آزمایشات یا سوابق قبلی در بخش ارسال فایل پیوست گردد.


🔔🔔 همچنین با توجه به زمان بر بودن پروسه ی ویزیت آنلاین در صورت نیاز به ویزیت اورژانس از این سرویس استفاده نکنید.