منو

روز: 30 خرداد 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

30 خرداد 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

درمان سنگ مثانه درصورتی که سنگ های مثانه هنگام تشخیص هنوز کوچک باشند، نوشیدن...

منشا اصلی سنگ های حالب، از کلیه است. برخلاف سنگ های کلیه که معمولا...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس