منو

روز: 9 تیر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

9 تیر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کراتینین نوعی مولکول زائد شیمیایی است که در نتیجه ی متابولیسم ماهیچه ای تولید...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس