منو

روز: 21 مرداد 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

21 مرداد 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در این مقاله به ۳ اورژانس اورولوژی می پردازیم که شامل شکستگی آلت تناسلی،...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس