منو

روز: 24 آبان 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

24 آبان 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به طور سنتی، زنجبیل در درمان اختلالات دستگاه گوارش استفاده می شود. زنجبیل تأثیرات...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس