منو

روز: 7 بهمن 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

7 بهمن 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بروز تورم، پس از جراحی فتق اینگوینال (فتق کشاله ران) یا جراحی فتق ناف،...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس