منو

روز: 10 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

10 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

غده ی پروستات، یک غده ی کوچک در بدن و بخشی از دستگاه تناسلی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس