منو

روز: 15 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

15 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در حالی که مترونیدازول جهت مبارزه با عفونت های ادراری تولید نشده، اما گاها...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس