منو

برچسب: ختنه

ختنه

به بریدن بخشی از پیش پوست آلت تناسلی مردان، ختنه یا ختنه کردن می...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس