منو

روز: 23 مهر 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

23 مهر 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سنگ کلیه یک بیماری نسبتا شایع است که حدود 5 تا 10 درصد افراد...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس