منو

روز: 23 آبان 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

23 آبان 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مرسوم ترین راه برای تشخیص سرطان پروستات، آزمایش PSA یا آزمایش پروستات است. ‏آزمایش...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس