روز: 23 آبان 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

23 آبان 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مرسوم ترین روش آزمایشگاهی برای تشخیص سرطان پروستات، آزمایش PSA است. ‏آزمایش پروستات تستی واحد،...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس