منو

روز: 6 بهمن 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

6 بهمن 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تنگی مجرای ادراری در مردان نوعی بیماری بوده، که به علت آسیب به مجرا...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس