منو

روز: 12 اسفند 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

12 اسفند 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) عامل ایجاد بیماری زگیل تناسلی (Genital Wart) در انسان می...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس