منو

روز: 28 خرداد 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

28 خرداد 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سيستوسكوپی بعنوان یکی از شایعترین عمل های ارولوژی، با هدف تشخیص و درمان بیماری...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس