منو

روز: 13 اردیبهشت 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

13 اردیبهشت 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

عفونت های مجاری ادراری یا همان UTI از جمله رایج ترین باکتری هایی هستند...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس