منو

روز: 22 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

22 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زگیل تناسلی زائده یا برآمدگی کوچک و گوشتی است که در ناحیه تناسلی یا...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس