منو

روز: 7 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

7 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تا زمانیکه سنگ در کلیه باشد هیچ گونه علائمی از خود نشان نمیدهد، زمانی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس